Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại quận 3 – Tư vấn báo giá miễn phí

Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ chuyên ốp lát gạch tại quận 3 của Như Ý

Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại quận 3 - Tư vấn báo giá miễn phí

Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại quận 3 – Tư vấn báo giá miễn phí

Đội thợ thi công đục gạch tường và gạch sàn củ tại quận 3 của Như Ý

Stt

Hạng mục

Đơn giá vật tư Đơn giá nhân công
1 Đội thợ thi công đục bỏ gạch sàn cũ Giá từ 2.000 – 3.000 đ/m² Giá từ 20.000 – 30.000 đ/m²
2 Đội thợ thi công đục bỏ gạch tường cũ Giá từ 4.000 – 5.000 đ/m² Giá từ 30.000 – 40.000 đ/m²
3 Đội thợ thi công đục âm sàn từ 3 – 5cm Giá từ 4.000 – 5.000 đ/m² Giá từ 40.000 – 50.000 đ/m²
4 Đội thợ thi công đục âm sàn từ 6 – 9cm Giá từ 4.000 – 5.000 đ/m² Giá từ 50.000 – 60.000 đ/m²

Đội thợ thi công dọn mặt bằng, vệ sinh và cán nền tại quận 3 của Như Ý

Stt

Hạng mục

Đơn giá vật tư Đơn giá nhân công
1 Đội thợ thi công dọn mặt bằng, vệ sinh và cán nền <5cm Giá từ 95.000 – 115.000 đ/m² Giá từ 35.000 – 45.000 đ/m²
2 Đội thợ thi công dọn mặt bằng, vệ sinh và cán nền từ 6 – 9cm Giá từ 120.000 – 140.000 đ/m² Giá từ 40.000 – 50.000 đ/m²
3 Đội thợ thi công dọn mặt bằng, vệ sinh và cán nền >10cm Giá từ 150.000 – 170.000 đ/m² Giá từ 45.000 – 55.000 đ/m²

Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn tại quận 3 của Như Ý

Stt

Hạng mục

Đơn giá vật tư Đơn giá nhân công
1 Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn 600×600 Giá từ 80.000 – 145.000 đ/m² Giá từ 70.000 – 90.000 đ/m² 
2 Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn 800×800 Giá từ 85.000 – 150.000 đ/m² Giá từ 75.000 – 95.000 đ/m² 
3 Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn 600×1200 Giá từ 90.000 – 155.000 đ/m² Giá từ 80.000 – 100.000 đ/m² 
4 Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn 700×1400 Giá từ 95.000 – 160.000 đ/m² Giá từ 85.000 – 105.000 đ/m² 
5 Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn 800×1600 Giá từ 100.000 – 165.000 đ/m² Giá từ 90.000 – 110.000 đ/m² 
6 Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn 1000×1000 Giá từ 105.000 – 170.000 đ/m² Giá từ 85.000 – 115.000 đ/m² 
7 Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn 1200×1200 Giá từ 110.000 – 175.000 đ/m² Giá từ 90.000 – 120.000 đ/m² 
8 Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn 1200×2400 Giá từ 115.000 – 185.000 đ/m² Giá từ 200.000 đ/m²- 400.000 đ/m²
9 Đội thợ thi công ốp lát gạch sàn các loại gạch khổ khác Tuỳ thực tế Tuỳ thực tế
10 Đội thợ thi công ốp lát các loại gạch hoa văn, nhiều cạnh Tuỳ thực tế Tuỳ thực tế

Đội thợ thi công ốp lát gạch tường tại quận 3 của Như Ý

Stt

Hạng mục

Đơn giá vật tư Đơn giá nhân công
1 Đội thợ thi công ốp gạch tường 250×400 Giá từ 80.000 – 145.000 đ/m² Giá từ 110.000 – 160.000 đ/m²
2 Đội thợ thi công ốp gạch tường 300×450 Giá từ 85.000 – 150.000 đ/m² Giá từ 115.000 – 165.000 đ/m²
3 Đội thợ thi công ốp gạch tường 300×600 Giá từ 90.000 – 155.000 đ/m² Giá từ 120.000 – 170.000 đ/m²
4 Đội thợ thi công ốp gạch tường 200×800 Giá từ 95.000 – 160.000 đ/m² Giá từ 125.000 – 175.000 đ/m²
5 Đội thợ thi công ốp gạch tường 400×800 Giá từ 100.000 – 165.000 đ/m² Giá từ 130.000 – 180.000 đ/m²
6 Đội thợ thi công ốp gạch tường 700×1400 Giá từ 105.000 – 170.000 đ/m² Giá từ 230.000 – 280.000 đ/m²
7 Đội thợ thi công ốp gạch tường 800×1600 Giá từ 110.000 – 175.000 đ/m² Giá từ 250.000 – 320.000 đ/m²
8 Đội thợ thi công ốp gạch tường 1200×2400 Giá từ 115.000 – 185.000 đ/m² Giá từ 350.000 – 420.000 đ/m²
9 Đội thợ thi công ốp gạch tường các loại gạch khổ khác Tuỳ thực tế Tuỳ thực tế
10 Đội thợ thi công ốp gạch tường hoa văn, nhiều cạnh Tuỳ thực tế Tuỳ thực tế

Đội thợ thi công ốp lát gạch nhà vệ sinh, toilet, wc tại quận 3 của Như Ý

Stt

Hạng mục

Đơn giá vật tư Đơn giá nhân công
1 Đội thợ thi công ốp gạch sàn nhà vệ sinh, toilet, wc Giá từ 85.000 – 185.000 đ/m² Giá từ 250.000 – 350.000 đ/m²
2 Đội thợ thi công ốp gạch tường nhà vệ sinh, toilet, wc Giá từ 95.000 – 195.000 đ/m² Giá từ 300.000 – 400.000 đ/m²
3 Đội thợ ốp gạch nhà vệ sinh, toilet, wc các loại gạch khác Tuỳ thực tế Tuỳ thực tế

Lưu ý: Bảng báo giá dịch vụ thợ chuyên ốp lát gạch tại quận 3 của Như Ý trên đây chưa bao gồm VAT. Quý khách vui lòng liên hệ 0904.985.685 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Như Ý tư vấn báo giá dịch vụ thợ ốp lát gạch tại quận 3

  • Điện Thoại: 0904.985.685
  • ✅ Địa chỉ: Chi Nhánh tại quận 3
  • Mail: Thuannhuy.vn@gmail.com
  • Website: Suachuanhatphcm.net

Các bài viết liên quan đội thợ chuyên ốp lát gạch tại quận 3 của Như Ý

BÀI VIẾT KHÁC

Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Hà Nội - Tư vấn báo giá miễn phí Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Hà Nội – Tư vấn báo giá miễn phí
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ chuyên ốp lát gạch tại Hà Nội của Như...
Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Vũng Tàu - Tư vấn báo giá miễn phí Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Vũng Tàu – Tư vấn báo giá miễn phí
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ chuyên ốp lát gạch tại Vũng Tàu của Như...
Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Đồng Nai - Tư vấn báo giá miễn phí Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Đồng Nai – Tư vấn báo giá miễn phí
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ chuyên ốp lát gạch tại Đồng Nai của Như...
Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Nhơn Trạch - Tư vấn báo giá miễn phí Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Nhơn Trạch – Tư vấn báo giá miễn phí
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ chuyên ốp lát gạch tại Nhơn Trạch của Như...
Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Long Khánh - Tư vấn báo giá miễn phí Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Long Khánh – Tư vấn báo giá miễn phí
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ chuyên ốp lát gạch tại Long Khánh của Như...
Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Long Thành - Tư vấn báo giá miễn phí Đội thợ chuyên ốp lát gạch tại Long Thành – Tư vấn báo giá miễn phí
Mục Lục1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ chuyên ốp lát gạch tại Long Thành của Như...

Hỗ Trợ Tư Vấn

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 1

0904985685 - Ms: Như Ý

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 2

0912655679 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 3

0906700438 - Mr: Phong

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 4

0932377972 - Mr: Quý

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 5

0904744975 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 6

0825281514 - Mr: Nguyên

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 7

0908648509 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 8

0904712881 - Mr: Thái

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 9

0835904625 - Mr: Tài

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 10

0901742092 - Mr: Thông

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 11

0904942786 - Mr: Thuận

Hỗ Trợ Khách Hàng Tại Quận 12

0904997692 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Thủ Đức

0932497995 - Mr: Hưng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Bình Thạnh

0904985685 - Ms: Như Ý

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Tân Bình

0932489685 - Mr: Huy

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Tân Phú

0835748593 - Mr: Quý

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Phú Nhuận

0903181486 - Mr: Nguyên

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Gò Vấp

0904985685 - Mr: Dũng

Hỗ Trợ Khách Tại Quận Bình Tân

0934655679 - Mr: Đạt